Lang leven afval

Over de campagne 

We zijn in Assen al heel goed op weg met afvalscheiding. Ieder huishouden heeft de beschikking over een oranje, groene, blauwe en grijze container. Bijna 80% van de huishoudens heeft de oranje container aangevraagd. De overige 20% gebruikt veelal de blauwe container afwisselend als oranje container. Op diverse plekken in de stad kan textiel en glas ingeleverd worden. En op het milieupark mag elk huishouden ieder kalanderjaar gratis 300 kilo grofvuil brengen.

Op weg naar 75% herbruikbaar afval

Afval bestaat niet! De meeste dingen die we weggooien, kunnen opnieuw gebruikt worden of een ander doel dienen. Bijvoorbeeld via recycling. Zo kan het lege flesje een boodschappentas worden. Groente-, fruit- en tuinafval levert door vergisting bio-gas op. Papier wordt opnieuw (kranten)papier. Alle afval dat in de oranje, groene of blauwe container mag, is herbruikbaar. Restafval is dat niet (alles wat in de grijze container hoort).

Doel in Assen is een stijging van het herbruikbaar afval naar 75% en een daling van de hoeveelheid restafval naar 100 kilo per persoon per jaar in 2020. Dat bespaart steeds schaarser wordende grondstoffen, vermindert vervuilende productieprocessen en er hoeft minder afval in verbrandingsovens verbrand te worden. We willen het milieu schoon houden en zo min mogelijk belasten; voor onszelf maar ook voor de volgende generaties.