Recycling

Waarom doet de gemeente niet aan luierrecyling?

Luierrecycling is een landelijk probleem. Dat kunnen we als gemeente niet zomaar oplossen, hoe graag wij dat ook willen. We weten dat er bij ouders, kinderdagverblijven en zorginstellingen veel animo is om luiers apart in te zamelen. De wens voor het recyclen van luiers bestaat al jaren, maar dat is nog steeds niet gerealiseerd omdat er geen verwerkingsmogelijkheid is; het (nu nog) te duur voor de verwerkingsbedrijven.

De gemeente Assen is geen deelnemer van de Stichting Luierrecycling. Deze keuze hebben wij mede gemaakt op basis van het advies door de NVRD, de branchevereniging van alle gemeenten in Nederland als het over afvalbeheer gaat. De NVRD bekijkt samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat in het ketenproject 'Uit de luiers' de mogelijkheden voor luierrecycling in Nederland. Zij geven aan dat de plannen van Stichting luierrecycling Nederland op dit moment onvoldoende aansluiten op de huidige wet- en regelgeving om te kunnen samenwerken.

Wij houden de resultaten van het ketenproject nauwkeurig in de gaten. Op het moment dat er vanuit dit project groen licht wordt gegeven voor luierrecycling, worden wij als gemeente geïnformeerd. Dan bekijken we of het financieel haalbaar is om luierrecycling voor particulieren in Assen te organiseren. Dit kan alleen gebeuren op basis van concrete voorstellen en niet op basis van initiatieven.  Luierafval van kinderdagverblijven en zorginstellingen valt hier overigens niet onder, dit valt onder bedrijfsafval; de gemeente is verantwoordelijk  voor de inzameling van huishoudelijk afval, niet voor de inzameling van bedrijfsafval.

Via de website www.vang-hha.nl vindt u meer informatie over het ketenproject “Uit de luiers, samen sluiten van de luierketen”.