Aanpassingen moeten uitstraling milieupark verbeteren

Milieupark Het Kanaal aan de Van Doornestraat is in de afgelopen periode op een aantal punten aangepast. Het doel van de aanpassingen is om de indeling en de uitstraling van het milieupark te verbeteren.

De indeling op beide velden van het milieupark is veranderd. Een groot verschil voor de bezoekers is dat de rijrichting op veld A nu anders is. Dat heeft te maken met de ingebruikname van een derde weegbrug. Ook heeft veld B een eigen ingang
gekregen.

Nieuwe bebording

Nieuw is de bebording op het milieupark. Voor beide velden zijn grote zuilen geplaatst waarop vermeld staat welk afval op dat veld ingeleverd kan worden. Bij alle soorten afval staan nummers, die overeenkomen met de nummers die op
borden bij de afvalcontainers staan