Assen staat achter statiegeld op plastic flesjes en blikjes

Plastic flesjes en blikjes in de bosjes, ze zijn vrijwel iedereen een doorn in het oog.

In Nederland bestaat bijna de helft van het zwerfafval hier uit. Naast een bron van ergernis is dit erg slecht voor de natuur. Dieren worden ziek of gaan dood als stukjes plastic of blik in hun voedsel terecht komen. Veel zwerfafval belandt bovendien in water en vormt een ‘plastic soep’; een drijvend vuilnis. Om dit tegen te gaan, heeft de gemeente Assen zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Het college van Burgemeester en Wethouders besloot hiertoe op verzoek van de gemeenteraad.

Statiegeld

De Statiegeldalliantie wil met zoveel mogelijk organisaties de regeringen van Nederland en België overtuigen van het nut en de noodzaak om statiegeld in te voeren op blikjes en kleine flesjes. Dit systeem wordt in vele landen al toegepast, zoals Duitsland en in Scandinavië. Het past bovendien in het streven van de gemeente Assen naar meer herbruikbaar afval (75% in 2020). Dit is nodig omdat grondstoffen steeds verder opraken in de wereld. Ruim 200 Nederlandse of Belgische  organisaties hebben zich inmiddels aangesloten bij de alliantie, waaronder bijna 100 gemeenten, verenigingen, belangengroepen en bedrijven.

Voor meer informatie, kijk op statiegeldalliantie.org.